Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Hierbij meld ik mij aan als Vriend van het Museum Voorschoten.

De donatie bedraagt minimaal € 12,50 per kalenderjaar.
Bij aanmelding ná 1 oktober geldt de donatie zowel voor het nog lopende kalenderjaar als voor het gehele volgende jaar.

Mocht u een extra donatie willen doen boven het minimum van € 12,50 dan stellen wij dat zeer op prijs.
U kunt dit op het formulier aangeven..

Inschrijfformulier
* verplicht veld

Ik heb de donatie van € 12,50  (plus de eventuele extra donatie) voor dit kalenderjaar c.q. het komende kalenderjaar overgemaakt op rekeningnummer NL74 RABO 0368 0400 03 t.n.v. Museum Voorschoten.

Nadat u het formulier heeft ingevuld en verzonden (klik op de betreffende knop) krijgt u een e-mail waarin de bevestiging wordt gevraagd.

U kunt het formulier ook printen en per post opsturen of afgeven bij het museum, tijdens openingsuren.Wij danken u bij voorbaat voor uw inschrijving en hopen u vaak in ons fraaie museum te mogen ontmoeten.