Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Steun ons

Steun Museum Voorschoten

U kunt het museum steunen door Vriend of Begunstiger te worden. Hierna vermelden wij de voordelen en de kosten voor deze beide vormen.
Het museum heeft de ANBI status Cultuur. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom betaalt de belastingdienst in veel gevallen mee aan uw giften.

Vriend

Met een geringe gift vanaf € 2 per maand bent ook u onze Vriend.

Wat zijn de voordelen voor de Vriend?

  • U heeft met uw partner en inwonende kinderen een jaar lang gratis toegang tot het museum
  • U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de opening van onze grote tentoonstellingen
  • U ontvangt periodiek de nieuwsbrief met actuele informatie
  • U ontvangt een uitnodiging voor de jaarvergadering

Als Vriend van museum Voorschoten nemen wij u op in de vriendenadministratie. Door hier te klikken kunt u kennisnemen van ons beleid met betrekking tot de bescherming, de beveiliging en het gebruik van de gegevens in de vriendenadministratie.Naast de beveiliging is het van belang om te weten dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u te communiceren over uw jaarlijkse vriendenbijdrage, u uit te nodigen voor officiële openingen van onze grote tentoonstellingen en om u periodiek onze nieuwsbrief te sturen. Nooit zullen wij onze vriendenregistratie gebruiken voor commerciële acties en nooit zullen wij onze vriendenregistratie ter beschikking aan derden stellen. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen.

Klik hier om vriend te worden

Begunstiger

Begunstiger kunt u worden als u in een begunstigersovereenkomt vastlegt dat u gedurende een van tevoren vastgestelde periode (tenminste 5 jaar) een vast bedrag van tenminste €300,- schenkt. In dit geval heeft u altijd een aanzienlijk belastingvoordeel. Als u Vriend Begunstiger wilt worden neem dan contact met ons op via het contactformulier en geef uw telefoonnummer op. Wij nemen dan contact met u op en maken het voor de belastingdienst benodigde formulier op. Klik hiervoor het contactformulier

Als Begunstiger heeft u alle voordelen die Vrienden hebben en daarnaast komt u in aanmerking voor een gratis rondleiding in ons museum (maximaal 20 personen).

Fiscale behandeling van uw giften

Museum Voorschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Stichting). Voor giften aan een  culturele ANBI geldt momenteel een vermenigvuldigingsfactor van 1,25.

Alle jaarlijkse giften zijn aftrekbaar in het jaar van de gift. Daarvoor geldt wel dat het totaal van al uw giften tenminste € 60,- moet bedragen of 1% van uw verzamelinkomen. Het meerdere is aftrekbaar.

Voor periodieke giften geldt deze minimumbepaling niet. Uw gift is altijd aftrekbaar in het betreffende jaar. Valt u met uw inkomen in de 52% inkomstenbelastingklasse dan is uw voordeel aanzienlijk zoals uit het volgende voorbeeld blijkt.

Stel u schenkt jaarlijks  € 300.- dan geeft dat u een fiscale aftrekpost van 1,25 maal € 300,- is € 375,-. Bij een marginale belastingdruk van 52% vermindert uw inkomstenbelasting met € 195,- zodat uw netto gift uitkomt op € 105,-  dat is minder dan €9,- per maand.

De verplichte publicatiegegevens voor een ANBI staan op deze site. Klik hier voor de ANBI pagina