Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Grote zaal

Tentoonstellingen in de Grote Zaal

Dorp in oorlogstijd

1 februari 2020  t/m 5 juli 2020.

Deze tentoonstelling is gewijd aan de herinneringen van Voorschotenaren. Verhalen en tastbare herinneringen. Van gewone mensen die te maken kregen met een ongewone situatie: een bezet dorp. Een situatie die al 75 jaar achter ons ligt.
Hun verhalen zijn persoonlijk en dus gekleurd. In deze tentoonstelling respecteren we de herinneringen. Sommige verhalen zullen overeenkomen met de geschiedschrijving. Andere niet. Dat maakt de herinnering niet minder waardevol. Herinneringen worden gevormd door persoonlijke beleving en door levensovertuiging, leeftijd en achtergrond en verschillen daardoor.
Natuurlijk hebben we de boeken die verschenen zijn over de oorlog als bron gebruikt. Het grondige onderzoek van Ruud Braggaar, die nauwkeurig verslag heeft gedaan over Voorschoten in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er publicaties van onder andere Leo van der Bijl en Joop Peeters. Een paar jaar terug kwam Oorlogsbrieven uit, een bloemlezing uit een briefwisseling gevonden bij opa op zolder.

Deze informatie is verwerkt in de panelen, waarmee een chronologisch beeld van de oorlog gegeven wordt. Dit is aangevuld met de persoonlijke verhalen en foto’s die we ontvingen na oproepen in de media. Van foto’s van de mobilisatie tot verhalen die ooggetuigen op papier hadden gezet. Van de schrik van de eerste oorlogsdagen tot zorgen over de voedselvoorziening tot de vreugde over voedseldroppings en de bevrijding.

De herinneringen van Voorschotenaren, uitgebracht in 2005, zijn gebruikt voor de quotes die u in de tentoonstelling terugvindt.
Veel publicaties komen uit onze eigen Museum collectie, bijeengebracht door de familie Rietmulder.
Persoonlijke papieren zijn afkomstig van particuliere schenkers en bruikleners. Daarnaast ziet u materialen van verzamelaars. Van modelvliegtuigen en persoonsbewijzen, tot voedselbonnen, ingemaakte bloembollen, en heel veel pro-en anti-Duitse publicaties.
Museum Voorschoten beweert niet hét volledige verhaal te vertellen, als dat al mogelijk zou zijn. Ook wil het Museum geen oordeel vellen over handelen of nalaten van wie dan ook.
Doel van deze tentoonstelling is de herinneringen aan de periode, waarin men moest zien te overleven in moeilijke omstandigheden, levend te houden. Deze mogen niet verloren gaan. Als we daaraan kunnen bijdragen, is deze tentoonstelling wat ons betreft geslaagd.

In de Grote Zaal heeft het museum twee of drie maal per jaar een uitgebreide tentoonstelling. Onderwerpen voor de tentoonstelling worden door het bestuur en de tentoonstellingsgroep vastgesteld. Heeft u als bezoeker ideeën of voorstellen gebruik dan ons contactformulier. Klik HIER voor het contactformulier.