Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Schilderij van Jan Heppener

Nieuwe aanwinst 2:

Landschap “Nabij Voorschooten”

 

In juni 2018 heeft het Museum Voorschoten een schilderijtje op paneel van de Haagse kunstenaar Jan Heppener (1826 – 1898) aangekocht. Het werk bevindt zich in een fraaie 19de-eeuwse lijst en is linksonder gesigneerd en, helaas deels onleesbaar, gedateerd. Blijkens een opschrift op de achterzijde betreft de voorstelling een landschap “Nabij Voorschooten”. Op de voorstelling zien we een jaagpad met aan de linkerzijde een waterloop die een scherpe bocht naar rechts maakt en aan de rechterzijde een huis tussen de bomen.

rolpaal werking

Op het jaagpad staan twee figuren voor een ‘rolpaal’. Deze palen stonden vroeger op plaatsen waar een waterloop een scherpe bocht maakte en dienden voor de schuitenjagers als hulpmiddel om hun schuit langs een bocht te trekken. De paal bestaat uit twee delen, een in de grond gefixeerde paal en een daarop bevestigde vrij rollende paal langs welke de trekkoorden van de schuit konden rollen.

 

Helaas is nog niet duidelijk welke locatie in de omgeving van Voorschoten is weergegeven. In de Vliet zijn nauwelijks scherpe bochten en de weergegeven waterloop lijkt minder breed. Mogelijk heeft de schilder een andere bevaarbare waterloop nabij Voorschoten in beeld gebracht. Mocht u de weergegeven locatie wel herkennen dan horen wij dat graag. Het werk geeft een mooie impressie van het Voorschotense platteland en de jaagpaden in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hiermee vormt dit stuk een waardevolle aanvulling op de topografische collectie van het museum.

Met deze deelcollectie heeft het museum de ambitie om in schilderijen, tekeningen, prenten en foto’s de bebouwing en landschappelijke omgeving van Voorschoten door de tijd heen in beeld te brengen.

Jan Heppener schilderde veel in de omgeving van Den Haag en maakte diverse voorstellingen van landschappen langs de Vliet. Uit een vermelding in een veilingcatalogus kunnen we afleiden dat hij ook nog een “gezicht op Voorschoten” heeft geschilderd. Mogelijk komt dit laatste schilderij nog een keer boven water en kunnen we ook dit werk aan de collectie van het museum toevoegen.