Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Grote zaal

Tentoonstellingen in de Grote Zaal

 

Agrarisch Erfgoed

“Hoe de boer uit Voorschoten verdween”

Zaterdag 9 februari t/m 19 mei 2019

Een eeuw geleden was 30% van de Voorschotenaren werkzaam in de landbouw. Halverwege de eeuw (rond 1950) was dat gedaald naar 16%, voornamelijk doordat de bevolking sterk groeide. Voorschoten veranderde van boerendorp in forensengemeente.

De meeste boeren hadden vee, maar ook akkerbouw met veeteelt was gewoon. Meestal werd op gemengde boerderijen voedergewas voor het veel geteeld, zoals gras voor hooi, bieten, wortelen en aardappelen. Ook fruit ging deels op als veevoer. Na de oorlog kwam krachtvoer op. Dat veranderde alles. Heel lang was voor één koe één hectare nodig. Door de opkomst van kunstmest en krachtvoer groeide de opbrengsten. De melkopbrengst nam enorm toe.

Rond 1900 gaf een koe 2500 liter melk per jaar, in 1950 was dat verdubbeld en nu is dat circa 8.000 liter per jaar. Het leidde tot schaalvergroting in de landbouw. Door bevolkingsgroei steeg de afzet en door beter transport en koelmogelijkheden, kwamen er grotere coöperaties en grotere boerenbedrijven. Het aantal bedrijven nam af. Wie stopte, verkocht zijn land voor woningbouw. Veel oude monumentale boerderijen zijn als woonhuis bewaard gebleven.

Doordat de bollenteelt goed geld opbracht rond Sassenheim en Hillegom, waagden Voorschotense boeren met zandgrond zich rond 1870 ook aan bloembollen. In 1875 werd een eerste bloembollenveiling in het dorp gehouden, met vooral tulpen en lelies. Een paar jaar later kwam er een eigen afdeling van de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur in Voorschoten, de eerste voorzitter werd Chris Eggink.

De bollenvelden lagen rond de Veurseweg, de Papelaan en de Leidseweg. Het enige beeldbepalende gebouw dat hiervan bewaard is gebleven, is de bollenschuur van Hoogwerff Kroon. Daarnaast zijn diverse mooie woningen te danken aan goede boerende bollenbedrijven.

In deze tentoonstelling is ook aandacht voor diverse tuindersbedrijven, waar groenten gekweekt werden van de koude grond of onder glas. Vooral de bloemkool en komkommer deden het goed. Met de veilingschuit bracht de Koning van Veur zijn waren van de landerijen rond De Knip naar de Coöperatieve Tuinbouwveiling in Leidschendam.

 

 

Boerderijen en tuinderijen in Voorschoten (kaart van 1954)

(Met dank aan de gemeente Voorschoten, kaart is niet rechtenvrij)

 

Zomergroen

8 juni t/m 25 augustus

De tentoonstelling Zomergroen neemt u mee door voornamelijk een deel van onze eigen collectie. Voorschoten staat bekend als een groen dorp. Reden voor onze tentoonstellingsgroep om in de collectie te grasduinen naar objecten die grotendeels groen zijn of een groene uitstraling hebben.

Meer informatie volgt te zijner tijd maar u kunt in ieder geval verwachten

  • schilderijen over voorschoten
  • de buitenplaatsen
  • textiel van ’t Paapje
  • historisch groen op oude ansichten
  • groen aardewerk van Groeneveldt

In de Grote Zaal heeft het museum twee of drie maal per jaar een uitgebreide tentoonstelling. Onderwerpen voor de tentoonstelling worden door het bestuur en de tentoonstellingsgroep vastgesteld. Heeft u als bezoeker ideeën of voorstellen gebruik dan ons contactformulier. Klik HIER voor het contactformulier.