Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Grote zaal

Tentoonstellingen in de Grote Zaal

 

50 TINTEN ROOD

10 JAAR KUNSTGENOOTSCHAP VLIETSTREEK 

31 augustus t/m 29 september 2019

In 2009 besloten enkele kunstenaars uit Voorschoten en omgeving een vereniging op te richten. Zij hadden behoefte aan onderling contact, inspiratie en meer expositiemogelijkheden. Bij de oprichting stond voorop dat alle beeldend kunstenaars welkom zijn, dus geen ballotage. Een ander uitgangspunt was dat alle vormen van beeldende kunst onderdak zouden kunnen vinden in de vereniging. Het KGV werd gevestigd in Voorschoten en stond open voor kunstenaars uit de hele Vlietstreek.

Tien jaar later blijkt deze formule goed te werken! Het KGV is gegroeid tot een gezelschap van + 65 leden met allemaal hun eigen netwerk in de kunstwereld, terwijl zij hun mede-leden daarvan volop laten meeprofiteren. De website van de vereniging (www.kgvlietstreek.nl) biedt de leden een mooi platform voor het tonen van hun werk.

De vereniging organiseert ieder jaar één of meer groepstentoonstellingen, excursies en borrels en is te vinden bij Voorschotense evenementen als het Weekend van Voorschoten en de Week van de Kunst. Nieuw is het begeleiden van mensen die in de Odense Huiskamer creatief bezig willen zijn.

Met de tentoonstelling “50 tinten rood” viert het Kunstgenootschap Vlietstreek zijn 10-jarig bestaan.
Om meer eenheid te creëren in de verscheidenheid aan kunstuitingen is ervoor gekozen om de tint ROOD in alle objecten te gebruiken. Tevens staat de kleur rood voor’ energie’ en daar ontbreekt het niet aan bij het Kunstgenootschap Vlietstreek. In deze expositie kunt u schilderijen,foto’s, glasobjecten, sieraden, keramiek en beelden vinden.

 

Zilverschoon

5 oktober2019  t/m 26 januari 2020.

 

Altijd heeft zilver tot de verbeelding gesproken, als betaalmiddel maar vooral als versiering. Daar waar goud de zon vertegenwoordigt, wordt zilver in verband gebracht met het zachte licht van de maan. Eenvoudig te bewerken, roestvrij, harder dan goud en schitterend bij polijsten maakt zilver een geliefd materiaal voor allerlei voorwerpen. Onder andere armbanden, jardinières, serviezen en kaasduimen werden vervaardigd in de Zilverfabriek van Voorschoten, de trots van het dorp sinds de vestiging van 1858. Zelfs de sluiting in 1984 heeft hierin geen verandering gebracht.

De medewerkers die bij de vestiging van de Zilverfabriek in 1858 meeverhuisden, waren alleen mannen. Van vrouwen blijkt niets. Met de industriële revolutie vanaf 1850 kwam ook in Nederland de vraag op of vrouwen wel fabrieksarbeid konden verrichten. In 1866 werkten er vier (!) vrouwen in de Zilverfabriek, van de honderd werknemers. Zij verdienden aanmerkelijk minder dan de mannen. Waar een volleerde werknemer tot 15 gulden ontving, kreeg een vrouw maximaal een weekloon van 9 gulden. Dat was niet uniek voor de Zilverfabriek. Dat was ook logisch: zij waren ongehuwd, weinig ervaren én geen kostwinner. Vrouwen werkten totdat ze ging trouwen. Daarna namen ze ontslag of werden ontslagen. Het idee daarachter was dat een werkende vrouw anders de plaats van een kostwinner bezet hield. Alleen ongehuwde vrouwen bleven langer aan het werk. 

Tussen 1900 en 1960 blijft de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces steken rond 20%. Toch zocht de Zilverfabriek in 1929 naar meisjes die opgeleid wilden worden tot bruineuses. De bruineerafdeling, waar hoogglans afwerking werd aangebracht op het zilver, had later zelfs een vrouwelijke cheffin. En al in 1927 werd Christa Ehrlich, de vrouw die zou uitgroeien tot de bekendste ontwerpster van Van Kempen en Begeer, uitgenodigd om in Voorschoten te komen werken!

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Uit hun enorme collectie zilveren objecten van Van Kempen & Begeer, konden we diverse prachtige objecten lenen.

In de Grote Zaal heeft het museum twee of drie maal per jaar een uitgebreide tentoonstelling. Onderwerpen voor de tentoonstelling worden door het bestuur en de tentoonstellingsgroep vastgesteld. Heeft u als bezoeker ideeën of voorstellen gebruik dan ons contactformulier. Klik HIER voor het contactformulier.