Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Kleine Zaal

Tentoonstellingen in de Kleine Zaal

 

In de Kleine Zaal schenken we aandacht  aan thema’s die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Voorschoten. Heeft u als bezoeker ideeën of voorstellen,  gebruik dan HIER het contactformulier.

 

Tentoonstelling ‘Jacobus Petrus Treub (1818-1887)’

19 december 2018 t/m 20 januari 2019

 Jacobus Treub werd 200 jaar geleden geboren en is met ruim 44 jaar de langstzittende burgemeester van Voorschoten. Hij genoot weinig onderwijs, maar leerde de bestuurlijke praktijk bij zijn vader Melchior Treub, die secretaris was van Veur.

In 1841 droeg Nicolaas Johan Steengracht, heer van Duivenvoorde, de in veler ogen te jonge en onervaren Treub voor als burgemeester van Voorschoten. Maar Treub is erin geslaagd de modernisering van Voorschoten vorm te geven. Er kwam een spoorlijn met een station en de Zilverfabriek vestigde zich hier in 1858, waarmee het dorp loskwam van zijn puur agrarisch karakter.

Zelf beschouwde hij het in standhouden van kosteloos lager onderwijs als zijn voornaamste bijdrage. Treub, zelf een sober mens, voerde voor de gemeente een gezond financieel beleid. Hij hechtte sterk aan plichtsbetrachting en deugdzaamheid. Hij overleed in februari 1887 op 68-jarige leeftijd en ligt begraven achter de dorpskerk.