Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Kleine Zaal

Tentoonstellingen in de Kleine Zaal

 

In de Kleine Zaal schenken we aandacht  aan thema’s die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Voorschoten. Heeft u als bezoeker ideeën of voorstellen,  gebruik dan HIER het contactformulier.

 

Tentoonstelling van aanwinsten van de collectie in het museum
28 november 2018 t/m 16 december 2018

 

De collectie van Museum Voorschoten is de afgelopen periode uitgebreid met een aantal mooie aanwinsten! Het verzamelbeleid van Museum Voorschoten heeft tot doel de historie en het culturele erfgoed van Voorschoten te bewaren, te verzamelen, te onderzoeken en te presenteren.

Onder andere is er een boek te zien uit 1763, van Pieter de la Court van der Voort. Deze vermogende lakenkoopman verbleef regelmatig op de buitenplaats Allemansgeest, nu bekend als Berbice. Het boek is een verhandeling over het aanleggen van buitenplaatsen en het kweken van gewassen. Het museum heeft een exemplaar van de tweede druk geschonken gekregen, waar we erg verguld mee zijn.

Van architect Berlage kocht het museum een collectie van ontwerpen van Volkswoningbouw, een uitgave van 1925. In deze map bevinden zich de tekeningen van de vijf best geslaagde ontwerpen voor een complex van arbeiderswoningen in het begin van de vorige eeuw, waaronder het Burgermeester Vernède-park in Voorschoten.

Ook onze zilvercollectie is uitgebreid met recente en oudere objecten. U ziet een tweetal zilveren kandelaars uit de nadagen van de Zilverfabriek, naar een ontwerp van Patty Harpenau en een koffieservies van Van Kempen uit 1910.

Daarnaast zijn enkele werken van Louise de Lang – van Schaik te zien. Haar leven stond in het teken van kunsteducatie en menig Voorschotenaar volgde creatieve cursussen in haar boerderij Oud Woelwijk.

Ook Portret van Tineke van Sierk Schröder, een van de bekendste portretschilders van zijn tijd, en oprichter van de Voorschotense Kunstkring, is verworven door aankoop.

Last but not least is te zien Landschap “Nabij Voorschooten” van Jan Heppener, die geïnspireerd werd door diverse plaatsen aan de Vliet. Op het schilderij is onder andere de werking van een ‘rolpaal’ te zien, waarmee de trekschuit, belangrijk vervoermiddel in de negentiende eeuw, door een bocht in de waterloop getrokken werd. Bent u Vriend van het Museum? Dan danken wij u, omdat u met uw jaarbijdrage de uitbreiding van onze collectie mede mogelijk heeft gemaakt!

 

Tentoonstelling ‘Jacobus Petrus Treub (1818-1887)’

19 december 2018 t/m 20 januari 2019

 Jacobus Treub werd 200 jaar geleden geboren en is met ruim 44 jaar de langstzittende burgemeester van Voorschoten. Hij genoot weinig onderwijs, maar leerde de bestuurlijke praktijk bij zijn vader Melchior Treub, die secretaris was van Veur.

In 1841 droeg Nicolaas Johan Steengracht, heer van Duivenvoorde, de in veler ogen te jonge en onervaren Treub voor als burgemeester van Voorschoten. Maar Treub is erin geslaagd de modernisering van Voorschoten vorm te geven. Er kwam een spoorlijn met een station en de Zilverfabriek vestigde zich hier in 1858, waarmee het dorp loskwam van zijn puur agrarisch karakter.

Zelf beschouwde hij het in standhouden van kosteloos lager onderwijs als zijn voornaamste bijdrage. Treub, zelf een sober mens, voerde voor de gemeente een gezond financieel beleid. Hij hechtte sterk aan plichtsbetrachting en deugdzaamheid. Hij overleed in februari 1887 op 68-jarige leeftijd en ligt begraven achter de dorpskerk.