Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Kleine Zaal

Tentoonstellingen in de Kleine Zaal

 

In de Kleine Zaal schenken we aandacht  aan thema’s die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Voorschoten. Heeft u als bezoeker ideeën of voorstellen,  gebruik dan HIER het contactformulier.

 

Plan ’t Kan – Vlietwijk

woensdag 18 april t/m zondag 3 juni 2018

In de jaren 50 van de vorige eeuw was er een enorme woningnood. In november 1958 kwam aannemer/wethouder van Openbare Werken Jo de Graaff met een opmerkelijk plan. Hij deed een voorstel voor het bouwen van 87 woningen voor fl 10.800 per stuk.

Het was niet te geloven maar hij zei dat het kon. Vandaar de naam Plan ’t Kan. De huizen werden gebouwd tussen de Molenlaan en de Raadhuislaan.

Ze staan er nog steeds. Het gaat om de Oranjeboomstraat, de Christiaan Huygensstraat, de Van Heuven Goedhartstraat en de Prof. Asserlaan.

Aanvankelijk bestonden alle huizen uit twee verdiepingen met een plat dak. Inmiddels is een deel van de huizen voorzien van een puntdak. Een ander deel heeft een opbouw laten maken van een extra etage.

Johannes de Graaff werd geboren in Sassenheim 8-8-1903
Hij is overleden in Voorschoten op 29-3-1973.

Foto’s van de opening  van deze expositie – met familie van Jo de Graaff en wethouder Hans Rasch – vindt u HIER

 

Foto DoKa Collectief Voorschoten 

woensdag 6 juni t/m woensdag 18 juli

Foto’s van de fotoclub Voorschoten van onder meer Voorschoten

FDCV wordt gevormd door een groep enthousiaste mensen met een passie voor fotografie. Op de clubavonden van de drie groepen kan iedere fotograaf diens foto’s tonen en laten beoordelen op kleur en compositie.

In deze kleine tentoonstelling zijn foto’s van Voorschoten te zien, gemaakt door Elly Deinum en Jan de Jong. Deze tentoonstelling vloeit voort uit de Beursvloer Voorschoten, waarbij de FDCV de gelegenheid kreeg een tentoonstelling in de kleine zaal te verzorgen als tegenprestatie voor de aanleg – door fotoclub lid Jan de Jong – van een alarm in het invalidentoilet van het museum.

 

Paardentekeningen door Piet Klaasse

zaterdag 21 juli t/m zondag 5 augustus

Tijdens de Paardendagen (voorheen: Paardenmarkt) blijven we in de sfeer met een kleine impressie van de paardentekeningen van Piet Klaasse (1918-2001).

Deze mini tentoonstelling is samengesteld door Ben Jansen uit zijn eigen collectie.
De meeste werken zijn te koop!

 

 

150 jaar Laurentiuskerk in Voorschoten

woensdag 8 augustus t/m  zondag 30 september 2018

150 Jaar geleden – in 1868 – werd de Laurentiuskerk aan de Leidseweg ingewijd en op 10 augustus is de naamdag van Heilige Laurentius.
Genoeg redenen om een mini-tentoonstelling te wijden aan de kerk en aan Sint Laurentius, die zijn volgelingen de echte kerkschatten noemde. Getoond worden diverse andere kerkschatten, die zelden uit de kerkkluis komen.

Links een foto van het interieur en rechts een prentbriefkaart met de kerk uit de collectie van het museum.

 

 

 

 

 

Tentoonstelling van nieuwe aanwinsten van de collectie in het museum

(meer informatie volgt later)

 

Peace Poster Tentoonstelling in de Week van de Kunst 

zaterdag 10 november t/m zondag 25 november 2018

 

200 jaar Hector Treub 

zondag 19 november 2018 t/m januari 2019