Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Steun ons

Steun Museum Voorschoten

 

U kunt het museum steunen door Vriend of Vriend Begunstiger te worden. Hierna vermelden wij de voordelen en de kosten voor deze beide vormen.
Het museum heeft de ANBI status Cultuur. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom betaalt de belastingdienst in veel gevallen mee aan uw giften.

Vriend

Met een jaarlijkse gift vanaf € 12,50 per jaar bent ook u onze Vriend.

Wat zijn de voordelen voor de Vriend?

  • U heeft met uw partner en inwonende kinderen een jaar lang gratis toegang tot het museum
  • U ontvangt een uitnodiging voor de opening van nieuwe tentoonstellingen
  • U ontvangt enige malen per jaar ons Vriendenbulletin, met daarin informatie over het museum en exclusieve artikelen over de historie van Voorschoten
  • U ontvangt periodiek de Digitale Nieuwsbrief met actuele informatie en uitnodigingen
  • U heeft gedurende een korte periode voorrang bij het bestellen van kaarten voor evenementen
  • U ontvangt een uitnodiging voor de jaarvergadering

Klik hier om vriend te worden

Vriend Begunstiger

Begunstiger kunt u worden als u in een begunstigersovereenkomt vastlegt dat u gedurende een van tevoren vastgestelde periode (tenminste 5 jaar) een vast bedrag van tenminste €300,- schenkt. In dit geval heeft u altijd een aanzienlijk belastingvoordeel. Als u Vriend Begunstiger wilt worden neem dan contact met ons op via het contactformulier en geef uw telefoonnummer op. Wij nemen dan contact met u op en maken het voor de belastingdienst benodigde formulier op. Klik hiervoor het contactformulier

Als Begunstiger heeft u alle voordelen die Vrienden hebben en daarnaast komt u in aanmerking voor een gratis rondleiding in ons museum (maximaal 20 personen).

Fiscale behandeling van uw giften

Museum Voorschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Stichting). Voor giften aan een  culturele ANBI geldt momenteel een vermenigvuldigingsfactor van 1,25.

Alle jaarlijkse giften zijn aftrekbaar in het jaar van de gift. Daarvoor geldt wel dat het totaal van al uw giften tenminste € 60,- moet bedragen of 1% van uw verzamelinkomen. Het meerdere is aftrekbaar.

Voor periodieke giften geldt deze minimumbepaling niet. Uw gift is altijd aftrekbaar in het betreffende jaar. Valt u met uw inkomen in de 52% inkomstenbelastingklasse dan is uw voordeel aanzienlijk zoals uit het volgende voorbeeld blijkt.

Stel u schenkt jaarlijks  € 300.- dan geeft dat u een fiscale aftrekpost van 1,25 maal € 300,- is € 375,-. Bij een marginale belastingdruk van 52% vermindert uw inkomstenbelasting met € 195,- zodat uw netto gift uitkomt op € 105,-  dat is minder dan €9,- per maand.

De verplichte publicatiegegevens voor een ANBI staan op deze site. Klik hier voor de ANBI pagina