Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Welkom

Openingstijden juni 2020
woensdag t/m zondag van 14.00 – 16.00 

TOERISTISCH INFORMATIE PUNT:    vrij entree
MUSEUM:    entree € 4,00  )*

  • Leestafel met ruime historische lectuur
  • Toeristisch-recreatieve informatie 
  • Wandel-,fiets- en vaarkaarten.
  • Folders van regionale activiteiten en voorzieningen

*) Kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) . . . . gratis  
*) Museum vrienden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratis

Tentoonstelling

Dorp in Oorlogstijd

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Museum Voorschoten draagt daar aan bij met een tentoonstelling die is gewijd aan de herinneringen van Voorschotenaren. Verhalen en tastbare herinneringen. Van gewone mensen die te maken kregen met een ongewone situatie: een bezet dorp.

Doel van deze tentoonstelling is de herinneringen aan de periode, waarin men moest zien te overleven in moeilijke omstandigheden, levend te houden. Deze mogen niet verloren gaan. Als we daaraan kunnen bijdragen, is deze tentoonstelling wat ons betreft geslaagd.

Van, voor en over Voorschoten

Museum Voorschoten wil het publiek op aantrekkelijke en interactieve manier in aanraking laten komen met de historie, het cultureel erfgoed  en kunst met het doel de kennis hierover te vergroten en verdiepen. Zij doet dit door het organiseren van tentoonstellingen, kunstexposities, culturele lezingen evenementen  en activiteiten zoals een workshop archeologie voor de basisschooljeugd.Het museum  ligt in het hart van historisch Voorschoten: de Voorstraat. Deze straat ontleent haar sfeer niet alleen aan de vele historische monumenten, ook de ruim 100-jaar oude lindebomen en de vele horecagelegenheden dragen daaraan bij!

Het museum bouwt een collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen op alsmede prenten, foto’s, ansichtkaarten, boeken en archeologische vondsten uit de omgeving.

Vrienden van het museum

Donateurs ofwel Vrienden van het museum ontvangen maandelijks een digitale nieuwsbrief met informatie over de tentoonstellingen, exposities, evenementen en andere relevante informatie. Donateur bent u al vanaf € 12,50 per kalenderjaar. Door HIER te klikken krijgt u alle informatie over de voordelen en kunt u zich aanmelden via het Vriendenformulier op onze website.

Of volg ons op FACEBOOK of TWITTER